Předškoláci

30.01.2023 10:37

 

Kurz je určen pro prvňáčky, kteří zahájí školní docházku na naší škole.

Účast jednoho z rodičů nutná.

S sebou: přezůvky a pití

Náplň kurzu: 

prostřednictvím her, cvičení a pracovních listů procvičovat grafomotoriku, řeč a myšlení, 

zrakové a sluchové vnímání, prostorovou a pravolevou orientaci.