Zážitkový pobyt

22.05.2023 13:47

Od 20. 6. do 23.6. pořádáme pro naše žáky zážitkový pobyt na TZ Ruprechtov.

Přihlášky s pokyny k platbě obdržíte v nejbližší době od třídního učitele.

Více informací je v přiloženém dokumentu:

propozice,čestné_prohlášení.pdf (381484)