Zkrácené vyučování 30. 1. 2020

22.01.2020 07:42

Dne 30. 1. 2020 (čtvrtek) končí vyučování v 11.35 (po 4. vyučovací hodině). Provoz družiny zůstává beze změn.