Změna ceny obědů od 1. 2. 2023

20.01.2023 07:55

 

Od 1. 2. 2023 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, 

která stanovuje nové finanční limity. 

Na základě této změny se stanovuje cena oběda pro žáky 7 – 10 let na 30,- Kč, žáci 11 – 14 let 32,- Kč.