Všem žákům a rodičům přejeme krásné prožití letních prázdnin a těšíme se na Vás v novém školním roce!

Informace k ukončení školního roku 2019/2020 - AKTUALIZOVÁNO!

 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 26. června 2020. Na dny 29. a 30. 6. 2020 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z organizačních důvodů (stavební práce v učebnách a ředitelně).

Vysvědčení bude vydáno 26. 6. 2020 v 8.00 hod. v učebnách A, B. Ostatním (nemoc, nevyhovující čas a jiné důvody) pak v 9:00 hod.

Dle úpravy mimořádného opatření vydaného MŠMT z 16. 6. 2020 je umožněno předání vysvědčení všem žákům. Ti žáci, kteří se doposud nezúčastnili vzdělávání po 25. 5. 2020 a přijdou si pro vysvědčení, musí odevzdat vyplněné  čestné prohlášení.  

Tímto také prosíme žáky 2. - 5. ročníků o vrácení školních učebnic (ti, kteří se fotí, donesou učebnice v úterý 23. 6., ostatní co nejdříve). Přezuvky na oběd je možné si vyzvednout ve škole.

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče, v případě, že potřebujete vyplnit žádost o ošetřovné, využijte prosím tento formulář. Následně Vám bude na e-mail zaslán vyplněný a potvrzený .pdf soubor, který odevzdáte ČSSZ.

Vítáme Vás na stránkách

Základní školy Komořany

 

Informace o nás

 

Základní školu v Komořanech navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku. Jedná se o malotřídní školu se spojenými/částečně spojenými ročníky. Ve třídách jsou snížené počty žáků, což umožňuje individuální přístup. Budova prošla celkovou rekonstrukcí (třídy, vestibul, chodby, schodiště). V současnosti má čtyři plně vybavené třídy a jedno oddělení školní družiny. Za školou se nachází travnatá plocha, hřiště a zastřešená venkovní učebna. Tyto prostory jsou využívané při hodinách tělesné výchovy, v době přestávek a v odpoleních hodinách při činnostech školní družiny. 

 

 

Prostory školy

1 | 2 | 3 | 4 >>