Školní družina

 

vychovatelky: 

Bc. Michaela Maršíková (1. oddělení )

Natalie Dzanová (2. oddělení).

 
Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023: 7:00 - 8:00, 11:35 - 16:00.
 
Úplata za školní družinu: 750,- za pololetí. 
Splatnost: 1. pololetí do 30. 9. 2022, 2. pololetí do 15. 2. 2023.

Číslo účtu: 86-4170560287/0100 

Variabilní symbol: přidělí vychovatelka
 Do poznámky dejte jméno a příjmení dítěte (ne rodiče).
 

ŠVP pro ŠD

 

Dokumenty ke stažení

 

Časy odchodů

 

Zápisní lístek

 

Odhlášení ze ŠD

 

kritéria_pro_přijetí_do_ŠD.pdf (141712)