Školní družina

 

vychovatelky: 

Bc. Michaela Maršíková (1. oddělení )

Natalie Dzanová (2. oddělení).

 
Provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024: 7:00 - 8:00, 11:35 - 16:00.
 
Úplata za školní družinu: 750,- za pololetí. 
Splatnost: 1. pololetí do 30. 9. 2023, 2. pololetí do 15. 2. 2024.

Číslo účtu: 86-4170560287/0100 

Variabilní symbol: přidělí vychovatelka
 Do poznámky napište jméno a příjmení dítěte (ne rodiče).
 

ŠVP pro ŠD

 

Dokumenty ke stažení:

Časy odchodů ze ŠD

Zápisní lístek

Odhlášení ze ŠD

kritéria_pro_přijetí_do_ŠD.pdf (141712)