Školní družina

vychovatelka Mgr. Lucie Hopianová
 
Provoz školní družiny ve školním roce 2018/2019: 11.30 - 16.00 hodin