Školní družina

 

vychovatelky: 

Michaela Faigelová (1. oddělení - 1. a 2. ročník),

Natalie Dzanová (2. oddělení - 3., 4. a 5. ročník).

 
Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021: 7:00 - 8:00, 11:35 - 16:00.
 
Úplata za školní družinu: 750,- za pololetí. Splatnost: 1. pololetí do 15. 10. 2020, 2. pololetí do 15. 2. 2021.

Číslo účtu: 86-4170560287/0100 

Variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte (ne rodiče).
 

ŠVP pro ŠD

 

Dokumenty ke stažení

 

Časy odchodů

 

Zápisní lístek

 

Odhlášení ze ŠD