Stravování

 

Obědy pro žáky naší školy připravují v kuchyni mateřské školy Komořany. Žáci se po vyučování za doprovodu vychovatelky/učitelky přesouvají do budovy MŠ Komořany, kde jsou jim vydány obědy. Po jídle se opět za doprovodu vychovatelky/učitelky vracejí zpět do budovy základní školy.

 

Platby za stravu

probíhají příkazem k inkasu splatným vždy 1. týden v měsíci.

č. účtu: 156 185 2339/0800

var. symbol: je přidělen každému dítěti, které se ke stravování přihlásí

 

Odhlašování obědů

www.misocz.cz/jidelna/actual/

Odhlašování_a_přihlašování_stravy_formou_online_objednávky

 

Cena obědů

7 - 10 let 30 Kč
11 - 14 let 32 Kč