Náš tým:

 

Mgr. Vladimíra Miklošková

ředitelka školy, výchovný poradce

kontakt:     mob.: 605 947 453
                  e-mail: zskomorany@centrum.cz
 
 

Mgr. Anna Bednaříková

učitelka

kontakt:    e-mail: bednarikova.anna@centrum.cz

 

Mgr. Pavla Oppeltová

učitelka, školní metodik prevence

kontakt: oppeltova.pavla@gmail.com

 

Kateřina Hynková

učitelka

kontakt:hynkova.zs@seznam.cz 

 

Bc. Eliška Alturbanová

učitelka

kontakt: alturbanova.eliska@seznam.cz

 

Bc. Michaela Maršíková

vychovatelka 1. oddělení

 

Natálie Dzanová

vychovatelka 2. oddělení

 

Veronika Kupčíková

asistentka pedagoga
 

Petra Ambrozová

asistentka pedagoga
 

Jaroslava Kapounková

asistentka pedagoga
 

Pavla Havlíčková

asistentka pedagoga
 

Michaela Králíková

školnice

 
 
Ve škole se nachází školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence. V případě potřeby je možnost konzultace ohledně výchovných problémů, otázek týkajících se rizikového chování, prevece sociálně patologických jevů, atpod.