Náš tým:

 

Mgr. Vladimíra Miklošková

ředitelka školy, výchovný poradce

kontakt:     mob.: 605 947 453
                  e-mail: zskomorany@centrum.cz
 
 

Mgr. Anna Bednaříková

učitelka

kontakt:    e-mail: bednarikova.anna@centrum.cz

 

Mgr. Pavla Oppeltová

učitelka, školní metodik prevence

kontakt: oppeltova.pavla@gmail.com

 

Mgr. Kateřina Hynková

učitelka

kontakt:hynkova.zs@seznam.cz 

 

Bc. Eliška Alturbanová

učitelka

kontakt: alturbanova.eliska@seznam.cz

 

Bc. Michaela Maršíková

vychovatelka 1. oddělení

 

Natálie Dzanová

vychovatelka 2. oddělení

 

Veronika Kupčíková

asistentka pedagoga
 

Petra Ambrozová

asistentka pedagoga

 

Michaela Králíková

školnice

 
 
Ve škole se nachází školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence. V případě potřeby je možnost konzultace ohledně výchovných problémů, otázek týkajících se rizikového chování, prevece sociálně patologických jevů, atpod.