Náš tým:
 

Mgr. Vladimíra Miklošková

ředitelka školy, výchovný poradce

kontakt:     mob.: 605 947 453
                  e-mail: zskomorany@centrum.cz
 
 

Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D.

učitel, školní metodik prevence

kontakt:    e-mail: lukas.hejsek@seznam.cz

 

Mgr. Anna Bednaříková

učitelka

kontakt:    e-mail: bednarikova.anna@centrum.cz

 

Mgr. Karolína Hejsková

učitelka

kontakt:    e-mail: hejskova.karolina@seznam.cz

 

Mgr. Jana Šafránková

učitelka

kontakt: jana.safranek@seznam.cz

 

Natálie Dzanová

vychovatelka

 

Michaela Faigelová

vychovatelka

 

Veronika Kupčíková

asistentka pedagoga

 

Michaela Králíková

školnice

 
 
Ve škole se nachází školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence. V případě potřeby je možnost konzultace ohledně výchovných problémů, otázek týkajících se rizikového chování, prevece sociálně patologických jevů, atpod.