Náš tým:

 

Mgr. Vladimíra Miklošková

ředitelka školy, výchovný poradce

kontakt:     mob.: 605 947 453
                  e-mail: zskomorany@centrum.cz
 
 

Mgr. Anna Bednaříková

učitelka

kontakt:    e-mail: bednarikova.anna@centrum.cz

 

Natálie Dzanová

vychovatelka

 

Michaela Faigelová

vychovatelka

 

Veronika Kupčíková

asistentka pedagoga

 

Michaela Králíková

školnice

 
 
Ve škole se nachází školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence. V případě potřeby je možnost konzultace ohledně výchovných problémů, otázek týkajících se rizikového chování, prevece sociálně patologických jevů, atpod.