Náš tým:

 

Mgr. Vladimíra Miklošková

ředitelka školy, výchovný poradce

kontakt:     mob.: 605 947 453
                  e-mail: zskomorany@centrum.cz
 
 

Mgr. Anna Bednaříková

učitelka

kontakt: bednarikova.anna@centrum.cz

 

Mgr. Pavla Oppeltová

učitelka, školní metodik prevence, koordinátor ŠVP

kontakt: oppeltova.pavla@gmail.com

 

Mgr. Tereza Tihelková

učitelka

kontakt: tihelkova.t@seznam.cz

 

Bc. Eliška Alturbanová

učitelka

kontakt: alturbanova.eliska@seznam.cz

 

Ing. Aneta Mixová, DiS.

učitelka
 
kontakt: mixovaaneta@gmail.com
 
 
 

Bc. Michaela Maršíková

vychovatelka 1. oddělení

 

Natálie Dzanová

vychovatelka 2. oddělení

 

Veronika Kupčíková

asistentka pedagoga
 

Petra Ambrozová

asistentka pedagoga
 

Jaroslava Kapounková

asistentka pedagoga
 

Ilona Ficová

asistentka pedagoga
 

Aneta Juráčková

asistentka pedagoga
 

Michaela Králíková

školnice

 
 
Ve škole se nachází školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence. V případě potřeby je možnost konzultace ohledně výchovných problémů, otázek týkajících se rizikového chování, prevece sociálně patologických jevů, atpod.