1. ročník

třídní učitelka: Mgr. Tereza Tihelková

počet žáků: 14
 
  8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
Pondělí M Čj Tv Pr  
Úterý M Čj Čj-čt Vv  
Středa Čj Pr Tv  
Čtvrtek M Čj Čj-ps Čj-čt
Pátek M Čj Čj-ps Hv