3. ročník

třídní učitel: Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D.

počet žáků: 9

 

  8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
Pondělí Čj Čj M Vv
Úterý M Čj Pr Čj Pr
Středa Čj Pr M Aj Tv
Čtvrtek M Čj Čj Aj Hv
Pátek M Čj Aj Tv  

 

8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
PondělíČjČjMVVPČÚterýMČjČjAjPRStředaČjMAJVLTVČtvrtekMČjČJPRHVPátekMČjTVA