3. ročník

třídní učitel: Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D.

počet žáků: 10

 

  8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
Pondělí Čj Čj M VV
Úterý M Čj Čj Aj PR
Středa Čj M AJ VL TV
Čtvrtek M Čj ČJ PR HV
Pátek M Čj TV Aj  

 

 

 

8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
PondělíČjČjMVVPČÚterýMČjČjAjPRStředaČjMAJVLTVČtvrtekMČjČJPRHVPátekMČjTVAj