3. ročník

třídní učitel: Mgr. Vladimíra Miklošková

počet žáků: 11

 

  8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
Pondělí Čj M Čj - Lv Pr Hv
Úterý M Čj Čj-Sl Aj Pr
Středa Čj M Čj Aj Tv
Čtvrtek M Čj Pr Aj Tv
Pátek M Čj Vv  

 

8.00
 -
8.45
8.55
 -
9.40
9.55
-
 10.40
10.50
-
11.35
11.45
-
12.30
PondělíČjČjMVVPČÚterýMČjČjAjPRStředaČjMAJVLTVČtvrtekMČjČJPRHVPátekMČjTVA